За нас

Bakal.mk претставува најсовремена е-продавница за малопродажба , со широка понуда на производи достапни за купување од дома или било која друга локација.


Bakal.mk е-продавницата располага со асортиман од производи поделени во групи кои опфаќаат различни категории на производи како основни производи, овошје и зеленчук, сувомеснати производи, млечни прозиводи, средства за хигиена и чистење, производи за домаќинство и др.